Kontakt

PRO BROKERS Sp. z o.o.

ul. mjr Dobrzańskiego 70
41-218 Sosnowiec
tel. 32 297 62 02
biuro@probrokers.pl
www.probrokers.pl

NIP: 634-10-16-850
REGON: 272633384
KRS 0000105588 Sądu Rejonowego w Katowicach
VIII wydział gospodarczo- rejestrowy
Kapitał zakładowy 400.000 zł opłacony w całości


Robert Witelus

Prezes Zarządu

+48 502 25 20 30
robert.witelus@probrokers.pl


Wojciech Siński

Broker ubezpieczeniowy

+48 508 259 222
wojciech.sinski@probrokers.pl

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe