PRO BROKERS Sp. z o.o.

PRO BROKERS Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się w sposób profesjonalny kompleksową obsługą dużych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego oraz reasekuracji. Już od 18 lat istniejemy na rynku ubezpieczeniowym, w tym od 15 lat jako broker ubezpieczeniowy (zezwolenie PUNU: 982/01). Obsługujemy głównie duże i średnie przedsiębiorstwa oraz pracowników naszych klientów.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Czynności brokerskie zgodnie z art. 4 ust 2 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym polegają na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie. Broker reprezentuje klienta nie będąc bezpośrednio związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest natomiast zobowiązany działać w najlepszym interesie klienta. Na świecie już dawno doceniono możliwość powierzenia ochrony swojego majątku renomowanemu brokerowi. Także w Polsce coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji przekonuje się jakim jest to udogodnieniem w procesie zarządzania ryzykiem. Nikogo nie dziwi więc fakt nazywania brokera adwokatem ubezpieczeniowym.

Powszechność występowania ryzyka w działalności człowieka wymaga świadomego włączenia tego czynnika w proces zarządzania firmą. Zaniechanie działania w tym zakresie może doprowadzić do strat, z którymi trudno sobie samodzielnie poradzić. Jednak również nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem może mieć podobne skutki. Dlatego głównym celem porozumienia pomiędzy klientem i brokerem jest zapewnienie temu pierwszemu profesjonalnego wsparcia na obszarze risk management oraz skonstruowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego gwarantującego odpowiednią rekompensatę w przypadku wystąpienia straty w wyniku zdarzenia losowego.